De afgelopen twintig jaar heeft Netlijn geleerd wat er nodig is om de juiste baan voor een kandidaat te vinden, ongeacht de arbeidsmarkt. Het komt neer op het gecoördineerd en gefocust inzetten van al onze instrumenten, vakkennis en hard werken. Vergelijk het met het vinden van de spreekwoordelijke speld in de hooiberg: Ook dat kan, met hard werken en doorzettingsvermogen. Moderne technische hulpmiddelen en voldoende mensen (teamwork) vinden de speld gegarandeerd sneller
Nee! De Netlijn-werkwijze is een succesvolle oplossing, geen tovenarij. Jouw wensen en eisen moeten in alle redelijkheid haalbaar zijn in de arbeidsmarkt en de gewenste arbeidsvoorwaarden moeten binnen marktnormen liggen. Het vinden van je huidige baan, maar dan tegen het dubbele salaris, voor de helft van de uren, zal ons niet lukken. Vanzelfsprekend bepalen wij aan de hand van ons gesprek of jouw wensen haalbaar zijn. Als we voor je aan de slag gaan, kan je rekenen op snel resultaat.
Nee! De Executive Search-oplossing biedt u zeer uitgebreide marketingmogelijkheden, toegang tot vele bronnen, de kennis van onze 20 jaar ervaring en de inzet van de Netlijn-medewerkers, maar geen garantie.
Als je elders een leuke baan ziet, mag je ons altijd “tippen”. Wij nemen dan graag contact op met die werkgever om nadere informatie te vragen en jou daar aan tafel te brengen. Vanzelfsprekend begrijpen wij het als je ook andere ijzers in het vuur hebt gelegd. Het is voor jou en ons dan wel belangrijk dat je ons op de hoogte brengt. Zo voorkom je dat wij ook de desbetreffende werkgever benaderen en als we informatie over dat bedrijf hebben, dan kunnen wij onze kennis met je delen. Wij vinden het heel belangrijk dat jij de afspraken nakomt die wij voor jou met een werkgever maken. Het is voor jouw naam en de onze slecht als we afspreken dat je ergens gaat kennismaken of een baan accepteert en je belt dan af, omdat je elders een baan hebt aangenomen.
Nee! De Netlijn EXECUTIVE SEARCH-oplossing werkt voor elk soort vacature.
Nee! Er zullen jou op geen enkele manier kosten in rekening worden gebracht. Het is in Nederland verboden om de werknemer geld te vragen voor arbeidsbemiddeling. Kosten voor sollicitatiegesprekken, zoals bijvoorbeeld reiskosten, zijn overigens voor eigen rekening.
Nee! Netlijn EXECUTIVE SEARCH is een oplossing, geen tovenarij. Het profiel van de kandidaat moet in alle redelijkheid haalbaar zijn en de kandidaat moet bereid zijn aan boord te komen voor het door u geboden arbeidsvoorwaardenpakket. Het vinden van een 19-jarige afgestudeerde bedrijfseconoom, met 6 jaar directie-ervaring bij een beursgenoteerde multinational en de bereidheid te werken voor het minimum jeugdloon, zal ons niet lukken. Vanzelfsprekend bepalen wij, op het moment van opdrachtverstrekking, of uw opdracht haalbaar is.
Beide wijzen van instromen hebben voor- en nadelen, voor zowel jou als de werkgever. Uiteindelijk maakt het eigenlijk niet zoveel uit, omdat zowel jij als de werkgever de intentie hebben om met elkaar op een gegeven moment een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Het grootste verschil tussen de twee zit hem in de “proeftijd”: Bij een arbeidsovereenkomst tussen jou en de werkgever zal de proeftijd één maand zijn (in uitzonderingsgevallen twee maanden). Oftewel: Al na vier weken moeten jij en de werkgever beslissen: “is dit het?”. Als alle seinen op groen staan, is de keuze natuurlijk makkelijk. Maar wat te doen bij twijfel? Bij twijfel niet inhalen en dus stoppen? Of met elkaar doorgaan en als de seinen toch op rood springen nog 6 of 12 maanden aan elkaar vastzitten? Bij DetaVast heb je langer de tijd om aan elkaar “te wennen” en kan je elkaar dus ook langer “de kans” geven, voordat er besluiten moeten worden genomen.
Nee! Netlijn neemt het grootste gedeelte van de werkzaamheden voor u uit handen, maar uw betrokkenheid als werkgever is essentieel voor succes. U zult snel en met voldoende informatie moeten komen om Netlijn in staat te stellen het proces goed in gang te zetten. Tevens dient u als werkgever tijdens het proces snel en daadkrachtig met Netlijn mee te schakelen, terug te koppelen en u/uw organisatie optimaal aan de kandidaat te presenteren.
Ja, en daar hoef je niet van te schrikken. Jij neemt geen baan aan om binnen korte tijd hard weg te lopen, jij wordt niet aangenomen om na het inwerken weggestuurd te worden. Nogmaals: Zowel jij als de werkgever hebben de intentie om voor onbepaalde tijd leuk en succesvol samen te werken. Daarbij: Door de achter ons liggende periode van economische recessie en de strikte Nederlandse arbeidswetgeving gebruiken veel werkgevers de DetaVastmethode om werknemers aan te nemen. Zij nemen geen nieuwe medewerkers direct aan. Of jij wel in zo’n geval of niet op die basis in dienst wil treden, is uiteindelijk natuurlijk jouw keuze. Besef dat het voor Netlijn niet uitmaakt. Wij zullen jou objectief adviseren. Dat doen we in elke fase, dus ook in deze.
Ja! En dat tegen een marketingfee van € 2.500,00. Een bedrag waarvoor u zelf nooit een dergelijk marketingapparaat en consultancyinspanningen kan faciliteren en waarvan bij succes 50% gecrediteerd wordt.
Ja, graag! Wij noemen dit ‘Member get Member”. Klik hier om hier meer over te lezen.